sprzedaż nieruchomości po rozwodzie

Niestety rozwód nie oznacza tylko zakończenia pożycia małżeńskiego. Oznacza on również dzielenie wspólnego majątku, w tym nieruchomości. Oczywiste jest, że według prawa nie masz możliwości sprzedaży nieruchomości przed podziałem majątku.

Aby móc przeprowadzić sprzedaż wspólnej nieruchomości przed podziałem majątku, konieczna jest zgoda obydwu stron. Jeśli jedna z nich nie wyraża na takie działanie zgody, to transakcja jest niemożliwa. Jeśli żadne z małżonków nie zrzeknie się nieruchomości to sąd najprawdopodobniej przekaże ją jednemu z nich i nakaże spłatę na rzecz drugiego. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest szybka sprzedaż nieruchomości, spłata małżonka i start w nową, lepsza przyszłość!